Cvičíme asistenční psy.

Podporujeme lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti.

Poskytujeme sociální služby.

Zaměstnáváme lidi s postižením.

Pestrou společnost, o.p.s. založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností.

Dosud jsme předali již více než 25 asistenčních psů a v naší péči je přes 40 klientů, lidí s postižením.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem pro děti a dospělé se všemi druhy postižení. Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj.

Každý člověk je originál a také každý pes, a proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Během výcviku jsou psi vychováváni v přirozeném prostředí domácnosti, nikoliv v kotcích. Nikdy nelámeme povahu psa, ale pracujeme s tímto živým tvorem s respektem.

Jako jediní v ČR máme mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe. Náročný a dlouhý proces akreditace klade důraz na životní pohodu psů, a to jak ve výcviku, tak i po předání u klientů. Laťka musí být pro získání akreditace skutečně vysoko. Psi se u nás mají zkrátka jako v bavlnce.

Naši bezúhonnost prověřila a pravidelně prověřuje Asociace veřejně prospěšných organizací. Jsme držitelé Značky spolehlivosti, což znamená, že máme v pořádku financování, postupy fundraisingu (získávání peněz) a public relations a férově zacházíme se zaměstnanci.

Každoročně vydáváme auditovanou výroční zprávu.

Více než polovinu našich zaměstnanců tvoří lidé s postižením, kteří nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v managementu, administrativě, public relations i IT.

Cílem naší práce je

 • zajistit klientům větší soběstačnost a samostatnost prostřednictvím profesionálně vycvičeného asistenčního či vodicího psa
 • poskytnout klientům komplexní podporu po celou dobu vlastnictví asistenčního či vodicího psa
 • pomáhat klientům žít aktivní život a zapojit se ve společnosti do různých aktivit
 • poskytnout pracovní uplatnění lidem s tělesným postižením přímo v naší organizaci
 • informovat veřejnost i odborníky o problematice lidí s postižením a našich službách

Cílová skupina

Osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým, záchvatovým a kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 60 let na území celé ČR, které jsou v důsledku svého postižení odkázáni na pomoc druhé osoby.

 

Chceme se neustále zlepšovat. Chceme jít blíže k Vám, být srozumitelnější, poskytovat Vám co nejlepší informace v co nejlepší obrazové i textové kvalitě. Právě proto jsme podali žádost k Evropskému sociálnímu fondu o podporu profesionalizaci Public Relations (vztahů s veřejností a propagace) naší organizace.

Je nám potěšením oznámit, že jsme tuto podporu získali, a proto můžete očekávat velké viditelné změny.

Cílem projektu je získat kapacitu na profesionální prezentaci činnosti Pestré společnosti, o.p.s. široké i odborné veřejnosti. S pomocí externích expertů se budeme věnovat rekonstrukci webových stránek, kampaním, vzdělávání zaměstnanců či tvorbě strategického, fundraisingového a PR plánu.

Tento projekt realizujeme od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Je podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod názvem "Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s" a registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907.

 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton