Pes ušetří milion

Kampaní Miliónový pes upozorňujeme na nerovnoprávnost majitelů asistenčních a vodicích psů.

„Člověk s postižením, jako já, je závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin denně. Asistenční nebo vodicí pes nahradí svou pomocí člověka po dobu cca 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměrně 130 Kč. Asistenční pes aktivně pomáhá okolo 8 let. To znamená, že asistenční pes ušetří za dobu 8 let finanční částku přes 1 milion Kč. Ve světě je asistenční pes běžně uznávanou „kompenzační pomůckou“, kterou stát proplácí, a my chceme, aby tomu tak bylo i nás v České republice,“ říká ředitel Pestré – psí asistence, Michal Prager.

Pestrá – psí asistence prosazuje, aby byl asistenční pes zakotven v zákoně, byl státem financován a jeho majitel měl stejná práva jako vodicí pes.

Vodicí pes patří mezi „kompenzační pomůcky“, které proplácí stát dospělým lidem se zrakovým postižením. Asistenční pes, jenž pomáhá dětem i dospělým, kteří mají tělesné, sluchové, záchvatové a kombinované postižení, nebo dětem s poruchami autistického spektra, mezi „kompenzační pomůcky“ ale nepatří a stát na tyto psy nepřispívá.

„Je třeba upravit práva lidí se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem, včetně například vymezení prostor, do nichž mají přístup. Stále totiž dochází k tomu, že lidé se zdravotním postižením nemohou s asistenčním nebo vodicím psem vstoupit do některých prostor nebo využít potřebné služby. To považuji za nepřijatelné“, říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo pro rok 2017 organizacím cvičícím psy mimořádnou dotaci. Je to rozhodně krok kupředu, a to i díky paní ministryni Michaele Marksové, která se k tomuto tématu staví velmi zodpovědně. Zatím to ale bohužel stále neřeší systémový problém.

Stát vydává ročně na kompenzační pomůcky 800 milionů Kč. Náklady navýšené o asistenční psy by vzrostly o necelé 1 %. Více informací se dozvíte na www.milionovypes.cz.


Další články


Rekondice s klienty 2017

26. 9. 2017

Nezisková organizace Pestrá - psí asistence uspořádala pro své klienty a jejich asistenčními psy rekondiční pobyt v Líchovech.

Pokračovat

Barney pro Jáchyma nastoupil do výcviku

12. 9. 2017

Na desetiletém chlapci Jáchymovi na první pohled nepoznáte, že dělá a vnímá věci jinak než ostatní. Rád plave, jezdí na kole a rád se prohání ve výškách po lanovém parku. Je mu deset a chodí do čtvrté třídy. Napoleons

Pokračovat

Ponožkou neurazíš

11. 9. 2017

Právě teď na začátku září startuje již čtvrtý ročník úspěšné a oblíbené kampaně Ponožkový pes. Posílali jste nám pejsky po celé léto a my nyní dojednáváme nové partnery pro jejich prodej. Těmi již tradičními jsou Alz

Pokračovat

O canisterapii

11. 9. 2017

Co říká odborná literatura o canisterapii? A jak to vidíme v Pestré z pohledu praxe?

Pokračovat