Chceme se neustále zlepšovat. Chceme jít blíže k Vám, být srozumitelnější, poskytovat Vám co nejlepší informace v co nejlepší obrazové i textové kvalitě. Právě proto jsme podali žádost k Evropskému sociálnímu fondu o podporu profesionalizaci Public Relations (vztahů s veřejností a propagace) naší organizace.

Je nám potěšením oznámit, že jsme tuto podporu získali, a proto můžete očekávat velké viditelné změny.

Cílem projektu je získat kapacitu na profesionální prezentaci činnosti Pestré společnosti, o.p.s. široké i odborné veřejnosti. S pomocí externích expertů se budeme věnovat rekonstrukci webových stránek, kampaním, vzdělávání zaměstnanců či tvorbě strategického, fundraisingového a PR plánu.

Tento projekt realizujeme od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Je podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod názvem "Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s" a registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907.

 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton