• Člověk s epilepsií a dalšími záchvatovými ataky dopředu neví, kdy ho záchvat zastihne a nemusí poznat žádné projevy. Veřejnost na první pohled nerozezná, že člověk má epileptický záchvat a často nedochází k včasnému zavolání odborné pomoci.
 • Pes v označující dečce upozorňuje na fakt, že doprovází člověka s možnými atakami a při záchvatu tak tak okamžitě poznat, jak přesně má okolí člověku se záchvatem pomoci.
 • Již samotná přítomnost signálního psa zmírňuje stres člověka se záchvaty, protože ví, že na náročnou situaci není sám. Může tak docházet k faktickému úbytku záchvatů nebo se jejich projevy a průběh zmírní.
 • Signální pes v doma přináší léky, přivádí pomoc, přináší telefon, zahřívá člověka při záchvatu. Venku pes přivádí pomoc pouze tehdy, pokud není v okolí veliký ruch. V rušném prostředí je pes v bezprostřední blízkosti svého majitele, aby bylo jasné, že má okolí volat odbornou pomoc.
 • Pes může v případě přirozené empatie detekovat přicházející záchvat předem, nelze to ale psa dopředu naučit. Záleží na dobrém souznění psa a klienta se záchvaty. V podmínkách ČR nelze takovéto vlastnosti u psa předem vypozorovat. Po projevení této psí empatie se upravuje výcvik až po předání psa, a to výhradně v domácím prostředí.

 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton