• Pes asistuje člověku na vozíku nebo člověku, který má různé tělesné postižení.
 • Každý asistenční pes má připravenou sadu speciálních cviků vycházejících z individuálních potřeb klienta. Podává, přináší a odnáší předměty, které se používají v běžném životě. Jedná se o pomůcky z různého materiálu. Pes podává do levé či pravé ruky, nebo skáče na klín.
 • Asistenční pes otevírá a zavírá dveře, svléká rukavice, ponožky a další části oblečení. Dokáže rozsvítit a zhasnout světlo, narovná ruce, nohy či jiné části těla.
 • Pes může být balanční, pokud se klientovi hůře chodí a neudrží stabilitu. Balanční pes pomáhá držet rovný směr chůze a zvládá oporu při vstávání či po pádu.
 • I asistenční pes pro dospělé klienty se učí canisterapeutické polohování a prohřívá svaly.
 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton