• Je to práce s člověkem s postižením a s asistenčním psem, která probíhá formou nácviků, vede k rozvoji motoriky, sociálních dovedností, komunikace, citových a rozumových schopností apod., a probíhá pod vedením metodika výcviku nebo sociálního pracovníka
 • Rozlišujeme canisterapii pasivní a aktivní
 • Pasivní canisterapie spočívá v polohování, kdy pes prohřívá člověku svaly (pes má zhruba o stupeň vyšší tělesnou teplotu), a tím ulevuje od bolestí, zlepšuje se uvolňování spasmů, zlepšuje se jemná motorika, během polohování se také prohlubuje vztah mezi člověkem a psem. Polohování je pro psa náročné a probíhá po dobu přibližně 30 minut, po skončení je psovi poskytnut čas na odpočinek.
 • Aktivní canisterapie spočívá v nácvicích dovedností dítěte, kdy pes funguje jako motivace k aktivitě. Aktivní canisterapie probíhá formou hry, kdy se dítě nenásilným způsobem učí různé dovednosti prostřednictvím aktivit s asistenčním psem, dítě je motivováno tím, že přijímá roli učitele a učí pejska např. číst. Takové aktivity směřují k aktivizaci dítěte, které jinak neprojevuje zájem, nebo naopak ke zklidnění dítěte hyperaktivního. Aktivity jsou zaměřené podle individuálních potřeb dítěte. Může jít o rozvíjení komunikace a slovní zásoby nebo také o zlepšení soustředění při plnění školních úkolů. Zlepšení soustředění probíhá také při nácviku zrakové stimulace u dětí se zrakovým postižením. U dětí s poruchou řeči jde o nácviky vyslovování prostřednictvím povelování psa.

Canisterapie podle odborné literatury

 • Je terapeutická metoda, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Podle Světové zdravotnické organizace pes působí na stav psychické, fyzické a sociální pohody.
 • Přispívá řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Spočívá v motivaci k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. (Galajdová, 1999)
 • je to metoda, kdy pes působí na člověka a dochází k rozvoji neverbální komunikace, empatie, jemné a hrubé motoriky a k odbourávání stresu a agresivity (Valenta, podle Müllera, 2014)
 • canisterapie ovlivňuje:
  • oblast sociálně emoční – kontakt se psem uspokojuje citové potřeby člověka, pomáhá rozvíjet sociální vztahy a adaptivní a sociální chování
  • oblast kognitivní (poznávací) – během aktivit se psem je ovlivněna oblast poznávací, která zpracovává informace přijímané smysly, prakticky jde o to, že děti se smyslovým postižením mohou poznávat např. části těla psa hmatem
  • oblast tělesnou – jde o rozvíjení jemné a hrubé motoriky prostřednictvím her se psem, kdy se nacvičuje např. úchop dítěte, když hází pejskovi míčky nebo vyčesává psovu srst, zlepšení hrubé motoriky probíhá tak, že pes představuje pro člověka motivaci k celkovému pohybu
  • oblast řečovou – ta je stimulována přirozeně tak, že se člověk snaží psa oslovovat jménem a povelovat

Metody canisterapie podle literatury:
Animal Asisted Activities = AAA – metoda zaměřená na zvýšení kvality života klienta, funguje motivačně, výchovně, odpočinkově nebo terapeuticky
Animal Asisted Therapy = AAT – řízený kontakt klienta se psem pod vedením odborného pracovníka
Animal Asisted Education = AAE - metoda vzdělávání za účasti zvířete, která vyžaduje spolupráci speciálního pedagoga a zooterapeuta
Animal Asisted Crisis Response = AACR - metoda krizové intervence za pomoci zvířat, u které je hlavním cílem snížení stresu člověka v krizové situaci

 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton