• Pes asistuje dítěti i pečujícím osobám. Podává, přináší a odnáší předměty, které dítě i rodiče používají v běžném životě. Jedná se o pomůcky z různého materiálu. Otevírá a zavírá dveře, aby se dítě samostatně někam dostalo, nebo je otevírá rodičům, které nesou dítě v náručí. Pes svléká rukavice, ponožky a další části oblečení. Dokáže rozsvítit a zhasnout světlo, narovná dítěti ruce, nohy či jiné části těla.  Každý pes pomáhá dle individuálních potřeb všech členů rodiny.
 • Pes provádí s dítětem pasivní polohování i aktivní canisterapii (viz. canisterapie).
 • Pes slouží jako motivátor pro logopedii. Pro psa je náročná spolupráce s takovým dítětem, které špatně mluví, nebo nemluví vůbec. Čím více pes rozumí dítěti, tím více si spolu mohou hrát. Dítě se učí vyslovovat správně psí jméno a jednoduché povely. Tím postupně prohlubuje slovní zásobu a je motivované se v řeči celkově rozvíjet.
 • Dítě může pomocí psa rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Děti, které mají jakékoli tělesné postižení, potřebují procvičovat svaly. Psa každodenně hladí, češou, krmí nebo připínají na vodítko. Pohybují se se svým psem venku a nenásilně tak rozvíjí svaly na celém těle.

 • IBS
 • svetluska
 • dsaprague
 • esf
 • datasysy
 • avast
 • cinestar
 • gresik
 • srdcervaci
 • infraclima
 • club91
 • acerostar
 • hilton